“Matematica cu drag”

Matematica impregnează viaţa noastră şi o regăsim unde ne aşteptăm mi pţuin…. Finanţele, contabilitatea, ingineria, fizica, chimia, medicina etc sunt fundamentate pe principii matematice.

Cunoscând acest lucru cred că este util să ne lărgim cât mai mult gândirea matematică. Atât cât putem, pentru că fiecăruia ne-a fost dată o anume abilitate în domeniul matematicii. Mai mare sau mai mică…
Obiectivele cursului “Matematica cu drag” sunt ca participantul:
• să îndrăgească matematica;
• să aibă rezutate bune la matematica predată la şcoală şi să-şi îmbunătăţească rezultatele de la concursurile de matematică (Evaluarea în educaţie, olimpiadă);
• să-şi dezvolte gândirea logică.
Cursurile “Matematica cu drag” sunt potrivite pentru a înţelege în profunzime matematica. Materialele prezentate cuprind informaţii croscuriculare ce permit adâncirea gândirii matematice. Ţintim atingerea excelenţei în matematică prin probleme frumoase, intuitive, care să facă plăcere participanţilor. Şi să le dechidă ferestre nebănuite,  folosind gândirea laterală.
Am numit cursurile “cu drag” pentru că profesorii noştri pun accent pe participarea emoţională a copiilor şi a tinerilor pentru înţelegerea matematicii. Nu este vorba doar despre tehnici de rezolvare a problemelor (bune şi ele de altfel), ci de intuirea fundamentului acelor tehnici.
Folosim pentru acest lucru material istoric cu ajutorul căruia fixăm în timp fapte fundamentale demonstrate de egipteni, greci sau indieni. Scrierea numerelor la diverse popoare, odată învăţată, ne face să experimentăm diverse operaţii aritmetice gândind asemănător cu diverse naţiuni. Lucru care ne duce în final la esenţa noţiunii de număr, fundamentul matematicii pentru clasele primare.
Folosim gândirea geometrică inclusiv pentru matematica pentru clasa I pentru că este intuitivă şi rezolvarea unor aspecte geometrice reprezintă o bucurie majoră pentru cursanţi. Copiii sunt realmente fascinaţi de matematica predată (şi de fapt învăţată) astfel, de problemele de matematică rezolvate. Sună incredibil, nu? Şi totuşi aceasta este realitatea. Cei care participă fie şi la un singur curs vor să revină cât mai repede pentru că înţeleg ceea ce altfel le rămînea obscur.
Nu lipsesc problemele de logică elementară care sporesc creativitatea copilului şi să vedeţi bucuria lui când ştie să le rezolve! Iar astfel matematica coboară din rafturile prăfuite ale unui manual în conversaţia de zi cu zi a copilului. Fascinant, nu?
În acest moment avem cursuri pentru clasele I-VIII şi continuăm extinderea acestora pentru clasele IX-XII.
Cursurile  de “Matematică cu drag” se fac la Bucureşti şi urmează să fie prezente în cât mai multe oraşe din România.  Vom reuşi pentru că bucuria copiilor care merg la aceste cursuri este atât de mare încât trebuie să o putem transmite la cât mai mulţi…
Accesaţi informaţiile complete despre cursurile de matematică la www.matematicacudrag.ro .