Orice carte citită este o călătorie spre lumi necunoscute în care se ascund comori. Cele ce fac posibilă această aventură sunt CUVINTELE, cu sensurile lor variate, cu îmbinările surprinzătoare, cu fascinația pe care o degajă luminând sau învăluind realități ce se lasă mai ușor sau mai greu descoperite.

De aceea, cursul nostru „ROMÂNA CU HAR” oferă posibilitatea de a pătrunde în acest univers al cuvintelor și de a-l înțelege propunându-vă un sistem de studiu atractiv. Acesta va îmbina aspectele teoretice cu diversitatea aplicațiilor, având drept scopuri cultivarea lecturii inteligente, înțelegerea și aprofundarea problemelor gramaticale și, desigur, un accent important va fi pus pe creativitate.

Cunoștințele și abilitățile dobândite le vor completa și dezvolta pe acelea acumulate la școală, conducându-i pe copii către excelență. Pe parcursul acestui curs, ei vor descoperi, printr-un filtru lingvistic nu doar subtilitățile limbii, dar și faptul că orice carte poate fi citită cu reală plăcere dacă facem asta cu inteligență și… cu HAR.

Parcurgând texte ale autorilor români (M. Eminescu, I.L Caragiale, G. Coșbuc, G. Topîrceanu, T. Arghezi, V. Voiculescu, I. Teodoreanu, Cezar Petrescu, G. Naum, O. Cazimir),  dar și străini ( J. London, L. Carol, J. Verne, J. Renard, F. Baum, M. Twain, M. Gorki, E. De Amicis, Ch. Andersen, W. Hauff) vom aborda probleme de semantică (sensul cuvintelor în diferite contexte), de lexicologie (sinonimie, antonimie, omonimie, paronimie, familii de cuvinte, aspecte etimologice), de morfologie și sintaxă (părți de vorbire, de propoziție, locul și rolul cuvintelor în propoziții sau fraze), de creativitate (compunere de texte literare și nonliterare, rime).

Aşteptăm să vă înscrieţi pentru clasele a III-a şi a IV-a!

Cursurile au loc în Bucureşti la Alma Vision şi Education Point din Bucureşti.

Profesor: Dna. învăţătoare dr. Cristina Scarlat

Număr de copii în grupă: maxim 15